DIZAJNER I FRONT-END DEVELOPER

Slaven Beram

Digitalni dizajn, online marketing i front-end development

Dizajner (web, UI/UX, print) i front end developer (HTML, CSS, rudimetnary JS) sa iskustvom rada na mobilnim aplikacijama (Android, iOS, Blackberry), web stranice (16 godina freelanca i rada u nekoliko tvrtki i studija) i crowdfunding kampanjama (dizajn i marketing). Radim podjednako dobro sam ili u timu te imam iskustva u vođenju manjih timova dizajnera.