eLetter desktop app

Design za web aplikaciju za upravljanje email kampanjama, kontaktima i CRM.

Projekt info
  • Klijent: Daybreak
  • Godina: 2016
  • Tip: Web app
  • Status: Offline
el3
el1
e8
e7
e6
e5